SRI LANKA BEAUTIFUL PLACE

The Port of Hambantota (also known as the Magampura Port) is a maritime port in Hambantota, Sri Lanka. The first phase of the port was opened on 18 November 2010, with the first ceremonial berthing of the naval ship "Jetliner" to use the port facilities.[1][2] Hambantota Port is built inland and operated by the Sri Lanka Ports Authority.[3]

Construction of the port began in January 2008. It will be Sri Lanka’s largest port, after the Port of Colombo. The Port of Hamban.... Read more ...

Image
ඉක්මනට ළඟට එනකම්
2017-04-15
496 Views
ld,h;a tlal
yeufoau fjkia fjkjd'''
Th;a ys;kak we;s
Thdj" ld,h;a tlal
wu;l fjhs lsh,d''
Thdg yq.la jerÈ,d''
uu ;du;a yqiau .kafka
wfma ,iaik u;lhka tlal
ta;a Th ys;g tal
±fkk ojila tkafk ke;s fjhs''
ysf;kjd ±ka ljodj;a
Thd tkafk ke;sfjhs lsh,d''
uu n,df.k bkakjd''
uf.a mK'' Thd tklï fkfõ''
ljodyß ud je<|.kak
urKh
blaukg uf.a <Õg tklï'''